کاسه بشقاب میناکاری

کاسه بشقاب شیک و خوش نقش

بشقاب با قطر 30 سانتی متر

مناسب برای ویترین منزل شما یا هدیه به عزیزانتان